5/5  via

Gemiddeld  5/5 via

Klantenservice | contact

Voordelen & Veiligheid

Branches

Hoe werkt het?

Terraskoeling pakketten

Onderdelen & accessoires

Klantenservice

Advies? Bel 085 1301586

Vind het beste iMist pakket voor jouw terras

Vul de lengte van jouw terras in en zie direct het pakket dat bij jouw (horeca)terras past.

Disclaimer iMist

Toepassingsbereik

Deze disclaimer is van toepassing op alle door iMist, hierna te noemen: “iMist” geëxploiteerde websites, waaronder in ieder geval www.i-mist.nl (hierna gezamenlijk of afzonderlijk aangeduid als de “Website”), evenals op de door iMist, al dan niet via de Website, verstuurde elektronische informatie- en nieuwsberichten. 

Disclaimer

De Website en overige elektronische informatie- en nieuwsberichten van iMist zijn met zorg samengesteld. Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor eigen risico van de gebruiker. iMist staat er niet voor in dat de Website geen informatie bevat die onjuist, verouderd of incompleet is. iMist is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie, noch voor schade als gevolg van problemen, veroorzaakt door verspreiding van informatie via het internet. Ook is iMist niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging die optreden bij het verstrekken van informatie of diensten. 

iMist kan de inhoud van de Website op elk moment aanpassen, zonder daarover enige mededeling te doen. Op de Website en/of in de elektronische informatie- en nieuwsberichten wordt algemene informatie verstrekt over enkele juridische onderwerpen. Hiermee is niet beoogd om juridisch advies te verlenen in concrete situaties. iMist aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de Website en/of in de elektronische informatie- en nieuwsberichten opgenomen informatie. 

Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit andere websites links gelegd naar deze website. Verwijzingen naar sites die niet door iMist worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel iMist uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan iMist niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. iMist aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites. Dergelijke hyperlinks zijn slechts opgenomen voor uw informatie en gemak hiervan. Dat betekent niet dat op of via deze websites aangeboden informatie producten of diensten door iMist worden aanbevolen. Het gebruik van een hyperlink is volledig op eigen risico. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van iMist is het niet toegestaan links naar onze Website te plaatsen. 

Het is de gebruiker van de Website en/of de ontvanger van de elektronische nieuwsberichten niet toegestaan de inhoud van de Website of elektronische informatie- en nieuwsberichten te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van iMist. Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. iMist garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische informatie- en nieuwsberichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. 

Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd in September 2022.